Rettidig omhu med venturekapital

Når vi snakker rettidig omhu og venturekapital, dækker begrebet om en omfattende procedure der vil afgøre din beslutning om hvorvidt venturekapitalfonden eller andre typer investorer vil tilføre likviditet til din startup virksomhed.

Rettidig omhu handler om at stille spørge ind til og besvare en række spørgsmål der evaluerer virksomheden, såvel som de økonomiske og lovmæssige implikationer.

Der udføres strikse undersøgelser og gennemgange, før en venturekapitalfond bevilger midler til virksomheder.

Standarder for virksomheder til at rejse kapital

Ifølge data er det kun 10 til 15 procent af anmodninger fra startup virksomheder der kommer gennem den indledende runde. Denne data der er blevet indsamlet i det tidlige stadie vil sætte kulissen for den næste runde af aktivitet der rammer ind i virksomhedens inderste kerne gennem en detaljeret omgang af rettidig omhu.

Men venturekapitalfonde og investorer har deres egne personligheder, og derfor definerer de også hver især den type startup virksomheder der allerede passer godt sammen med deres eksisterende investeringer.
Nogle af de ting de ser nærmere på kan være:

 • Hvilket stadie virksomheden befinder sig i. Ikke alle investorer investerer i de helt tidlige stadier for startup virksomheder. Nogle vælger at komme ind som seed investorer, mens andre først kommer ind i de mere modne faser af virksomheden. Det er endda muligt at nogle vil være interesseret i at investere, allerede inden virksomheden bliver oprettet, fordi de godt kan lide idéen.
 • Det geografiske område for virksomhedens drift. Mange investorer foretrækker at investere i virksomheder der er geografisk tilgængelige for dem. Det er fordi det vil være lettere at inspicere og følge med i virksomheden hvis den er i nærheden af dem. Det er især gældende for kontroltjek og lignende.
 • Størrelsen på den krævede investering. Kapitalfonde arbejder ofte med en minimums- og maksimumsgrænse på de investeringer de foretager. Dette er for at sikre en effektiv overvågning af udbetalingen af midler til flere iværksættervirksomheder.
 • Hvilken branche eller industri virksomheden arbejder i. Kapitalfonde og investorer har tendens til at fokusere på investeringer i områder hvor de er eksperter, eller i det mindste forstår branchen godt.

Disse detaljer bør besvares nøje og undersøges grundigt. Mens denne proces omkring rettidig omhu bliver foretaget kan der findes potentielle faretegn. Disse faretegn er årsagen til at 85 til 90% af virksomheder bliver afvist.

Denne indledende runde af undersøgelse om forholdene vil være det som afgør om kapitalfonden er klar til at gå videre til næste stadie, hvor evalueringen og selve aftalen bliver sat i værk.

Ikke kun en enkelt løsning for rettidig omhu

Investorerne kan være kreative i hvordan de vælger at tilgå processen for rettidig omhu. Der findes ikke kun én løsning der passer i alle tilfælde, på grund af de fortsat mere specielle brancher og industrier.
Selve processen omkring rettidig omhu, uanset hvilken form eller længde den har, er kritisk når det kommer til at minimere investorernes risiko. Derfor er det yderst vigtigt at gennemgå alle udfordringer, konkurrenter og andre ting der måske ikke er fuldt synlige ved første øjekast.
Det er et stort arbejde for startup virksomheder at være i stand til at rejse kapital fra venturekapitalister og fonde. Virksomhederne bør være klar med en udførlig tjekliste der bliver fremvist for potentielle investorer, siden disse investorer ofte medbringer revisorer der gennemgår virksomhedens potentiale.
Denne tjekliste er især vigtig for at komme gennem den første rejsning af kapital.

Forskellige typer tjeklister til rettidig omhu

Der findes mange forskellige typer tjeklister når vi snakker rettidig omhu. Uanset deres design og indhold bør disse tjeklister være organiseret og indeholde udførlige metoder der fører til at investorerne er i stand til fuldt ud forstå virksomhedens potentiale og grundlag.
Her er et par eksempler:

En kortfattet tjekliste for rettidig omhu

Dette er en yderst kort tjekliste der dækker alle de vigtigste detaljer. Der er 9 hovedpunkter på listen, der hver især har deres egne underafsnit. Listen består af:

 • Handlinger og Referater efter Møder.
 • Charter Papirer og Dokumenter.
 • Aktiekapital.
 • Juridiske og lovgivningsmæssige retningslinjer.
 • Ejerskab af intellektuel ejendom.
 • Komplet liste over ledelsen, konsulenter og ansatte.
 • Gældsfinansiering og historie.
 • Alle andre aftaler og kontrakter.
 • Diverse.

Kapitalfonde modtager hver måned utallige henvendelser fra startup virksomheder der søger kapital, og ved at bruge denne skabelon kan du få din virksomhed til at fremstå systematisk og effektiv, især sammenlignet med andre startup virksomheder der konkurrerer om midlerne.

En strømlinet tjekliste til rettidig omhu

Startup mentoren Alexander Jarvis anbefaler denne strømlinede tjekliste der kan tiltrække de rette investorer:

 • Finansiel Historik.
 • Forretningsmodel og Finansielle Udsigter.
 • Overordnede dokumenter vedrørende virksomhed, lovgivning og overholdelse.
 • Aftaler, Kontrakter, Forhandler og Materialer.
 • Medarbejdere og Ledelse.
 • Intellektuel ejendomsret inden for branchen.
 • Forsikringsdækning.
 • Overholdelse af love og regler i de jurisdiktioner, hvor startup-virksomheden driver forretning.
 • Retssager.
 • Teknologi.
 • Andre spørgsmål.

Med denne skabelon kan du besvare spørgsmål såsom:

 • De reviderede regnskaber fra de seneste 3 regnskabsperioder.
 • Om den nuværende strukturplan for virksomheden, herunder dens datterselskaber, tilknyttede selskaber, filialer og kapitalandele stadig er gældende.
 • Give nærmere oplysninger omkring enhver forventet væsentlig virkning på den nye virksomheds finansielle position, når begivenheder i branchen eller økonomiske situationer træder i kraft, for nylig er indtruffet eller forventes at indtræffe.

En omfattende tjekliste for rettidig omhu

Dette er en meget grundig tjekliste for rettidig omhu der er opdelt i 19 sektioner:

 • Lovgivningsmæssige og problemer med antitrust.
 • IT-relaterede spørgsmål.
 • Outsourcede fagfolk, der betales per udført opgave.
 • Publicitet.
 • Retssager.
 • Forsikringsdækning.
 • Udbudte produkter og tjenesteydelser.
 • Kundedatabase.
 • Skatteoplysninger.
 • Væsentlige kontrakter og aftaler.
 • Tilladelser og licenser.
 • Miljøforhold.
 • Ejendomsbesiddelser.
 • Fysiske aktiver.
 • Intellektuel ejendom bestående af ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder og mønstre.
 • Ledelse, medarbejdere og fordele.
 • Virksomhedens organisationsstruktur, omdømme og anseelse og gode omdømme.
 • Finansielle data.
 • Indtægtsstrømme og ressourcer.

Hver sektion har et sæt underpunkter med trin af forskellig karakter, og samlet set giver det god en indsigt og et godt overblik over hvad venturekapitalister leder efter. Dette er en af de mest omfattende tjeklister for rettidig omhu, der dækker alle de vigtige ting.

Disse tre modeller for tjeklister hvad angår rettidig omhu vil hjælpe din virksomhed til at forberede på venturekapitalisternes spørgsmål, og vil forhåbentlig lede til en succesfuld finansiering. Find den liste der er mest effektiv for din virksomhed, og som gør alle de vigtige aspekter af din organisation så klare som muligt for investorerne. På den måde kan du sikre at alle deres spørgsmål bliver besvaret til deres fulde tilfredshed.

English Deutsch Svenska Norsk Suomalainen