Værdiansættelse af startups

En værdiansættelse af en virksomhed er den kvantitative og analytiske proces der finder ud af hvor meget en virksomhed på nuværende eller kommende tidspunkt er værd. Det bliver hovedsageligt baseret på en række faktorer, såsom hvordan virksomheden er ledet, kapitalstrukturen, forventet indtjening og markedsværdien på virksomhedens aktiver.

Hvilke typer værdiansættelser findes der?

 • Pre-Money Værdiansættelse
 • Post-Money Værdiansættelse

Hvad er forskellene mellem Pre-Money Værdiansættelse og Post-Money Værdiansættelse?

Det afhænger af timingen. I tilfælde af pre-money værdiansættelser sker evalueringen før udefrakommende midler bliver tilført virksomheden. Omvendt sker evalueringen ved post-money værdiansættelser efter at de nye investorer allerede har tilsluttet sig virksomheden. Begge metoder er vigtige redskaber til at beregne hvor meget en virksomhed er værd.

For eksempel, hvis virksomhedsejeren og en kapitalfond begge aftaler at virksomheden er 7.5 millioner kroner værd, og investoren er villig til at investere 2 millioner, er virksomhedens værdiansættelse pre-money lydende på 7.5 millioner kroner. Efter investeringen på de 2 millioner, er post-money værdiansættelsen nu 9.5 millioner kroner (altså inklusive investorens penge).

Pre-Money Værdiansættelse

Pre-money værdiansættelsen forholder sig til de nuværende finansielle forhold i virksomheden der endnu ikke har modtaget ekstern finansiering. I de fleste tilfælde er virksomheden en startup der ikke er begyndt at modtage finansiering fra tredjeparter. Ydermere bidrager en pre-money værdiansættelse investorerne med en idé om den nuværende værdi af virksomheden, og værdien på hver udstedt aktie.

Pre-money bliver typisk brugt i det primære marked af investorer i private aktiver, til venturekapital, erhvervsmæssige investeringer og ved angel investorer.

Post-Money Værdiansættelse

Post-money værdiansættelse er på den anden side hvor meget virksomheden allerede er værd, efter den gældende investeringsrunde er forbi. Der vil ske markante forskelle, siden investorerne har modtaget en procentdel af virksomhedens værdi. I en post-money værdiansættelse bliver beløbet den ægte værdi af virksomheden, da den nu er fastsat og der ikke er andre uvisse faktorer.

Nogle af de faktorer som kan påvirke værdiansættelsen generelt

 • Værdiansættelsen er fleksibel. Den kan være spekulativ og kan ændres i forhold til situationen.
 • Værdiansættelsen kan påvirkes af markedet og de respektive personers meninger og holdninger.
 • En høj værdiansættelse er iværksætterens såvel som de nuværende investorers forventning og mål.

Hvordan man beregner en post-money værdiansættelse

Post-money værdiansættelse = Investeringsbeløb divideret med den procent som investoren modtager

Investering: 15 millioner kroner

Procent: 10%

Resultat: 15 millioner divideret med 10% = 150 millioner kroner

150 millioner kroner = post-money værdiansættelse med tilført investering.

Hvordan beregner man pre-money værdiansættelse?

Husk at pre-money værdiansættelsen er værdien af virksomheden før investeringen, og den kan du kun få efter post-money værdiansættelsen:

Pre-money værdiansættelse = Post-money værdiansættelse – investeringsbeløb

Resultat: 150 millioner kroner – 15 millioner kroner = 135 millioner kroner

135 millioner kroner = pre-money værdiansættelse.

Fuld Dilution

Processen for værdiansættelse afgør hvor meget egenkapital man vil få når der investeres i virksomheden. Denne type værdiansættelse bliver beregnet på baseret på fuld dilution (udvanding). Dette sker ved at overveje faktorer såsom udstedte warrants og optioner der også tages i betragtning. Bemærk at værdiansættelsen af et selskab før pengeudstedelse vil ændre sig over tid. For eksempel vil værdiansættelsen være forskellig før en Serie A runde, i forhold til den første finansiering.

Et af de vigtigste aspekter ved pre- og post-money værdiansættelser, er er at hjælpe ejeren af den nystartede virksomhed med at beslutte, hvilken type investor han eller hun vil tage imod.

Hvad er værdiansættelse af startup virksomheder, og hvorfor er det vigtigt?

En værdiansættelse af en startup virksomhed dækker over den proces at kvantitativt fastsætte værdien af virksomheden. Denne metode er essentiel fordi den ofte bliver anvendt ved startup virksomheder der endnu ikke har genereret omsætning. I modsætning til Værdiansættelse af Modne Virksomheder, der allerede har en historik med tal og statistik, gøres det lettere at beregne værdien.

På den anden side vil en startup virksomhed der endnu ikke har nogen omsætning være nødsaget til at læne sig op af andre faktorer, såsom:

 • Trækkraft
 • Det stiftende team
 • Prototyper
 • Udbud og efterspørgsel
 • Kommende brancher og nye produkter
 • Høje fortjenstmargener

Disse faktorer vil være nødsaget til at fungere som basis for virksomhedens potentiale, siden aktuelle tal endnu ikke forefindes.

Hvad er forventningerne hos de eksisterende investorer?

De er allerede overbevist om idéen og potentialet, så de ønsker at deres aktiver og aktier ikke falder i værdi når der kommer nye investeringer i virksomheden.

Hvad nye investorer forventer

Nye investorer ønsker at blive forvisset om at der bliver taget godt hånd om risici, og at de bliver gjort opmærksom om disse. De ønsker ikke at betale for meget, og hvis de bliver præsenterer for en overvurdering af værdien risikerer de deres portefølje.

Afsluttende ord

Din kendskab som stifteren af virksomheden, såvel som pre-money og post-money værdiansættelserne, vil fungere som nøglen til vedvarende relationer med dine investorer. Et godt overskud med en rimelig procent i virksomhedens aktier er din nøgle til at fortsætte med en succesfuld virksomhed.

English Deutsch Norsk Suomalainen Svenska