Typer av startupvärdering

Företagsvärdering är en kvantitativ och analytisk process för att komma fram till ett företags nuvarande eller projicerade värde. Den baseras på flera faktorer såsom hur företaget styrs, dess kapitalstruktur, förväntade framtida intjäning samt marknadsvärdet på dess tillgångar.

Vilka typer av värdering av startups finns det?

 • Pre-money-värdering
 • Post-money-värdering

Vad är skillnaden mellan pre- och post-money värdering?

Skillnaden ligger i tidpunkten. Pre-money-värderingen baseras på beräkningar innan något externt kapital tillförs företaget. Post-money-värderingen beräknas på basis efter att nya investerare redan har gått med i företaget. De är båda viktiga mätningar för att ta reda på hur mycket ett företag är värt.

Till exempel, om företagsägaren och en riskkapitalinvesterare båda är överens om att företaget är värt 1 miljon euro och investeraren är villig att skjuta till 250 000 euro, är den 1 miljon euro stora summan en pre-money-värdering. Då när de nya 250 000 euro investeras till en total summa på 1,25 miljoner euro, är det nu en post-money-värdering (det vill säga, inklusive investerarens nya pengar).

Pre-money värdering

Pre-money-värdering avser det nuvarande monetära värdet på ett företag som ännu inte har fått extern finansiering. I de flesta fall är företaget en startup som ännu inte har börjat att få några investeringar från utanför företaget. Dessutom ger en pre-money-värdering investerare en uppfattning om företagets nuvarande värde och värdet av varje utfärdad aktie.

Pre-money används vanligtvis på primärmarknaden av private equity-investerare, venture-kapitalister, samt företagsinvesterare och affärsänglar.

Post-money värdering

Motsatsvis, är post-money-värdering baserat på hur mycket företaget är värt efter att rundan av avsedd finansiering har ägt rum. Det kommer att innebära en signifikant skillnad eftersom investerarna har fått en procentandel av företagets värde. I post-money-värdering blir beloppet det sanna pengarvärdet för företaget, eftersom det redan är fastställt och utan andra möjliga osäkra faktorer.

Några av de faktorer som påverkar värderingsprocessen är i allmänhet:

 • Värdering är flexibel. Den kan vara spekulativ och kan ändras beroende på situationen.
 • Värderingen kan påverkas av marknaden och marknadsaktörernas åsikter.
 • En hög värdering är entreprenörers och befintliga investerares förväntningar och målsättning.

Hur räknar man på post-money värdering?

Post-money-värdering = investerat belopp delat med procentsatsen ägande en investerare får

Investering: 2 miljoner euro

Procentandel: 10 %

Således: 2 miljoner euro delat med 10 % = 20 miljoner euro

Hur räknar man på pre-money värdering?

Kom ihåg att pre-money-värdering är värdet före investering och du kommer enbart kunna härleda det efter post-money-värdering:

Pre-money-värdering = Post-money-värdering – investerat belopp

Således: 20 miljoner euro – 2 miljoner euro = 18 miljoner euro

18 miljoner euro = pre-money-värdering

Full utspädning

Värderingsprocessen bistår med att avgöra hur mycket eget kapital investerarna får när de investerar i ett företag. Denna typ av värdering beräknas på ett fullt utspätt grundval. Den görs med beaktande av faktorer som warrants och optioner som utfärdats. Observera då att företagets pre-money-värdering exempelvis kommer att förändras över tid. Värderingen kommer att vara annorlunda innan en A -investeringsrunda jämfört med initial finansiering.

En av de viktiga användningarna av pre- och post-money-värderingar är att hjälpa startupföretags ägare att bestämma vilken typ av investerare som de kommer att bjuda in.

Vad är startupvärdering och varför är det viktigt?

Startupvärdering är metoden för att kvantitativt bestämma värdet på ett uppstartsföretag. Den här metoden är viktig då den ofta används för startups som ännu inte genererar intäkter. Den skiljer sig från värdering av mogna bolag, som redan har en etablerad historik av hårda fakta och siffror, som gör det mycket enklare att beräkna dess värde.

En värdering innan bolaget har intäkter måste istället baseras på andra faktorer, såsom:

 • Momentum
 • Grundarteamet
 • Prototyper
 • Utbud och efterfrågan
 • Stigande branscher och trendande produkter
 • Höga marginaler

Dessa faktorer kommer behöva vara tillräckligt för att utgöra basen för en verksamhets potential då data ännu inte finns.

Vad förväntar sig befintliga investerare?

De är redan sålda på idén och vill att aktierna inte ska sjunka i värde när nu finansiering kommer in.

Vad nya investerare förväntar sig

Nya investerare vill säkerställa att deras risker är väl hanterade och att de kommer att uppmärksammas på det också. De tycker inte om att betala för mycket och visas en överdriven värdering och riskera sin portfölj.

Summering

Din kunskap som grundaren för företaget och för värdet av dess pre- och post-värderingar utgör nyckeln för en bestående relation med dina investerare. En god avkastning med en rimlig procentandel av bolagets aktier är din biljett till att driva ett fortlöpande och framgångsrikt företag.

English Deutsch Norsk Dansk Suomalainen