Riskkapital vs. Private Equity

Det finns betydande skillnader mellan riskkapital (”venture capital”; VC) och private equity (PE). Riskkapitalbolag och private equity-företag vill investera i olika storlekar och typer av företag, och deras mål, procentandelar och investeringstyper kommer att skilja sig åt. I denna artikel kommer vi att diskutera skillnaderna så att du kan hitta en finansieringslösning som passar din företagstyp och företagets förhållanden.

Vad är riskkapital?

Om du har ett startup-företag och tror att du har potential att göra snabba framsteg och uppnå långsiktiga fördelar kan du överväga att ta hjälp av riskkapital. Finansieringen kan komma från investeringsbanker, förmögna investerare och riskkapitalfonder. Utöver själva finansieringen, kan du få teknisk och ledarskapskompetens. Startups kommer att få all den support de behöver för att övervinna konkurrensen och generera mer vinster under de första åren.

Innan investeringen kommer investerarna att säkerställa att företaget har potential att gå vidare och att affärsplanen inte kommer att fallera. Förutom finansiering, kan riskkapital erbjuda fler fördelar och stödja tillväxten av nya företag. Riskkapitalbolag har befintliga kontakter och leverantörer som gör det möjligt för startups att ta nästa steg och tjäna mer på sina företag.

Vad är Private Equity?

Private Equity delar ägandet av ett förerag som inte är publikt handlad eller noterad. Dess investerare får antingen kontroll över ett företag eller köper en majoritetsandel för att avnotera företaget från börsen. Ett private equity-företag förvärvar företag som har dålig ledning eller lider ekonomiska förluster för att genom förändring skapa värde i bolaget. Företaget strukturerar om skulden för det förvärvade företaget och anställer bättre kompetens för att förbättra situationen.

Vilka är skillnaderna mellan VC och PE?

Det finns många skillnader mellan VC och PE. De hanterar olika typer och storlekar av företag, och ägarandelen och företagsstatusen kommer att variera betydligt. Här är några skillnader du kan läsa om för att veta hur båda finansieringsbolagen fungerar och när de kan vara till bäst hjälp.

Företagsålder

Riskkapital (VC) hjälper nya startups när tillväxtpotentialen är imponerande. VC erbjuder all önskad hjälp till startups för att generera intäkter och göra mer med hjälpa av sina investeringar. VC kommer inte bara att vara involverad i finansieringen, utan kommer också att tillhandahålla teknisk och ledningsmässig support. Det hjälper startups att hitta rätt riktning och att snabbare öka intäkterna. Du kan säga att riskkapital fokuserar på unga företag och startups när de är i tidigt skede. De behöver finansiellt stöd och annat stöd för att komma vidare.

PE kommer att leta efter väletablerade företag när det gäller finansiering. PE väljer företag med ett gott rykte, men som har förlorat sin plats på grund av dålig ledning eller otillräckliga medel. PE kommer att kliva in, köpa fullständigt ägarskap, eller åtminstone en majoritet, och göra operativa uppgraderingar för att öka intäkterna.

Företagstyper

Det kommer att finnas vissa skillnader i företagstypen i samband med ett beslut om en investering. Däremot täcker dessa finansieringslösningar ett brett spektrum av branscher, med allt från transport till konstruktion. Men man kan säga att som tumregel, fokuserar riskkapital mer på bioteknik, ren teknik och teknik, medan PE täcker ett brett område och stöder de flesta företagstyper.

Procentandel

VC-finansiering kommer att ha en begränsad investering, mindre än femtio procent aktieandel. Men det säkerställer aktivt deltagande för att stödja ordentlig tillväxt. PE avser köpa hela företaget istället för att bara ha en del. Även om PE inte kan köpa 100%, kommer det att få en betydande andel. Målet är att kontrollera den operativa processen för företaget.

Risk med investeringar

Venture capital investerar i många företag jämfört med sin konkurrent. Den köper en del istället för hela företaget. Som ett resultat är risken mindre, men det erbjuder teknisk och ledningsmässig support för att förbättra företagens inkomstpotential.

PE gör ett litet antal investeringar, men det köper 100% av aktierna. Om PE inte lyckas återuppliva ett företag kan det förlora kapitalet. Därför är risken större när det gäller PE. Företaget siktar dock bara på mogna företag för att minimera risken. Dessutom fokuserar PE främst på långsiktiga fördelar.

Operationell involvering

Ett venture capital-företag är involverat i en startups operationella process genom att ge råd om rätt strategier för tillväxt och (ökad) lönsamhet. Men venture capital arbetar för företaget utan att ha någon kontroll och förlitar sig till stor del på entreprenören och dess förmåga.

Å andra sidan har private equity fullständig kontroll. Det kommer att hantera företagets operationella process. Det kommer att avveckla och omstrukturera företaget innan det förvärvar det. Ett PE-företag kommer att försöka göra företagets tillgångar mer värdefulla för att öka marknadsvärdet och generera mer inkomst.

Insatser

När det gäller venture capital följer det en relationsdriven process. Företaget kommer att delta i utvecklingen och tillväxten. Det kommer att anstränga sig för att få företaget att växa.

PE kommer att hantera de flesta processerna, inklusive analys av finansiella rapporter, utföra företagsvärderingar och samarbeta med banker, revisorer och banker.

Sammanfattning av skillnaderna mellan venture capital och private equity

Venture capital-företag investerar i ett företag när det är i tidigt skede av sin verksamhet. Det investerar i startups och tar en risk genom att tillhandahålla finansiell hjälp. När företaget börjar göra vinst får det avkastning. VC stöder nya företag med finansiering, teknisk och ledningsmässig hjälp. Målet är inte att förvärva ägande. I stället vill man bidra till tillväxten och tjäna pengar på vinsterna.

Å andra sidan är målet med private equity tydligt. PE kommer att förvärva antingen hela eller en stor del av företaget. Det kommer att avveckla företagsprocessen, omstrukturera företaget och göra förändringar i företaget för att återvinna dess status. Men det kommer inte att behålla ägande under en lång tid. PE-företag kommer att förbättra företagets finansiella situation och göra det lönsamt. När företaget börjar tjäna pengar kommer PE att sälja företaget och tjäna mer på sina investeringar.

Det här är skillnaderna mellan riskkapital och private equity. Målen är tydliga och båda vill uppnå vinst från sina investeringar. Men de följer olika tillvägagångssätt och fokuserar på specifika kategorier innan de överväger en investering. Medan riskkapital väljer startups investerar private equity i etablerade företag. Det är en anmärkningsvärd skillnad mellan dessa två finansieringslösningar. Dessutom kommer riskkapital vanligtvis inte att köpa något företag, men det kommer att övervaka den operativa processen utan att få kontroll. Ett private equity-företag kommer att köpa företaget och omstrukturera det i de flesta fall.

Vilket är bättre?

Om du har ett startup-företag och du tror att ditt företag har potential att växa snabbare med hjälp av extern finansiering kan du överväga att vända dig till riskkapital. Förutom finansiering kan du förvänta dig råd och nätverket från VC-företaget för att hjälpa ditt företag framåt. På detta sätt kan din startup växa snabbare.

När du har ett etablerat företag och det är svårt att bli lönsamt på grund av dålig ledning eller en att ekonomin är dålig kan du överväga att välja private equity. De kommer att köpa ditt företag eller en stor del och få fullständig kontroll. Så se till att du känner till ditt företags mål och typ innan du överväger antingen VC eller PE.

English Norsk