Venture Capital vs börsen: en översikt

Sociala medieplattformar såsom Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat och Pinterest är nu alla kända namn. De har blivit en naturlig del av våra liv. Dessa företag backades först av venture capital-bolag – eller riskkapitalbolag – och har nu sina aktier upptagna till handel på börsen.

De huvudsakliga skillnaderna mellan riskkapital och aktiemarknaden avser förhållandet mellan risk och avkastning, liksom tillgång. Låt oss titta närmare på hur dessa förhåller sig till varandra.

Hur fungerar riskkapital

Riskkapital är ett tillgångsslag som erbjuder hög avkastning men som också är förknippat med hög risk. Fördelen med riskkapital är att avkastningspotentialen är större än för andra slags tillgångar och har låg korrelation med avkastningen som investeraren får från andra tillgångsslag.

Riskkapitalister investerar vanligtvis via en fond eller ett ”special purpose vehicle” i företag med innovativa idéer och teknologier. Med det satsade kapitalet, får riskkapitalisterna aktier i bolaget i gengäld som kan skapa avkastning när försäljning sker i ett senare skede. För att förbättra oddsen för att nå goda ekonomiska resultat, har riskkapitalbolag en bred diversifierad investeringsportfölj.

En ytterligare viktig aspekt för venture capital är tidshorisonten för när det fungerar. Om du investerar i riskkapital, måste du vara beredd att låsa dina pengar under en utdragen period. Typiskt sett, krävs omkring fyra till tio år innan man ser någon form av avkastning. Dessutom, värdet på bolag i tidigt stadium tenderar att vara minst sagt flytande, som kan göra det svårt riskkapitalinvesterare att veta det verkliga värdet på investeringen under flera års tid.

Relaterade artiklar: pre-seed finansiering, såddfinansiering

Hur fungerar investeringar på aktiemarknaden

Aktiemarknaden, å andra sidan, rör aktierna för noterade bolag. För investeringar på aktiemarknaden, behöver investeraren bara lite kapital och ett konto hos en börsmäklare. I likhet med riskkapital, har de som investerar på börsen målsättningen att bygga en diversifierad portfölj som håller risken i schack, medan man uppnår god avkastning. Risknivån på börsen beror på de enskilda aktierna som investeraren väljer. Men en tumregel är att investeringar i välkända och etablerade bolag är mer lönsamt i jämförelse med småbolag.

Investerare tittar generellt på trender i bolagens omsättning, börsvärde, konkurrenter och förändringar i värdet på aktier över tid. Men en stor skillnad mellan venture capital och börsen är att investerare på aktiemarknaden inte har tillgång till företagets ledning för att få hjälp i utvärderingsprocessen.

Jämförelse av företagsvärdering och avkastning på investeringen

För företag som är börsnoterade som publika aktiebolag, beräknas värdet som en multipel på intäkterna före skatt, avskrivningar samt ränteutgifter eller någon annan multipel som är relevant för den specifika sektorn. Avkastningen på aktiemarknaden varierar mycket men genomsnittliga avkastningen på börsen har historiskt varit 10 % per år.

Företagsvärdering är aldrig enkelt och detta gäller särskilt när man värderar startups med liten eller ingen vinst. I genomsnitt, sträcker sig multipeln på omsättningen från 1x till 5x för de bolag som har en låg årlig tillväxttakt på omkring 10 procent per år. Men multipeln kan också vara omkring 6x till 10x för de bolag som växer omsättningen med 30 till 40 procent per år. Den kan till och med skjuta i höjden till 10x till 20x för startups som visar på en tillväxttakt på 300 till 400 procent årsvis.

Steve Anderson är en investerare på Baseline Ventures och han investerade 250 000 dollar i Instagram. Om han inte följde upp med fler investeringar i företaget, skulle hans avkastning varit 120 miljoner dollar delat på 250 000 dollar, eller 48 000 %, när Facebook köpte Instagram (källa).

Avslutning

De fem mest handlade bolagen som utgörs av Google, Apple, Microsoft, Amazon och Facebook började samtliga sin resa som startups som stöttades av venture capital. I sin kärna, är det riskkapitalets natur att arbeta långsiktigt med sina investeringar.

English Deutsch Norsk