Finansieringsstadier för startups

Vad är skillnaden mellan finansieringsrundor?

Om du vill se din startup växa, har du som grundare sannolikt behov av att någon gång under din resa med bolaget att söka kapital i en finansieringsrunda. För att växa ännu snabbare, reser uppstartsföretag pengar i en konsekutiv serie av finansieringsrundor.

Varje runda, som kan räcka upp till ett år för ditt företag, syftar till att generera tillräckligt med likvida medel för företaget att expandera. I denna artikel, förklarar vi skillnaderna mellan olika finansieringsrundor för startups med hänsyn till deras målsättningar.

Det första stadiet: försåddfinansiering

När entreprenörer försöker skapa den första iterationen av sin produkt, spenderar de först sina egna besparingar eller pengar från vänner och familj. Detta är känt som försåddfinansiering (pre-seed financing). Försåddfinansiering kan också resas från ängelinvesterare, acceleratorer eller inkubatorer, eller dedikerade Venture Capital-fonder såsom Peak.

Storleken på försåddfinansieringsrundor kan variera kraftigt från ett företag till ett annat. Faktum är att det inte finns ett precist belopp. I genomsnitt, varierar försåddsfinansieringsrundor mellan 50 000 dollar och 250 000 dollar.

Finansiering ges typiskt sett för en period på omkring 3 till 9 månader. Grundarna bör ha tillgång till tillräckligt kapital för att framgångsrikt kunna uppnå målen och de finansiella prognoserna som ges i kapitalanskaffnings- och pitchingstadiet.

Såddfinansiering

I detta stadium, behöver ditt startup-företag pengar för marknadsföring, försäljning och rekrytering av nyckelpersoner.

I genomsnitt, tar startupgrundare in någonstans mellan 500 000 dollar och 2 miljoner dollar i såddfinansieringsstadiet. Typiskt sett, skaffas såddfinansiering från samma investerare som i försåddsfinansieringsstadiet.

Serie A

Startups som försöker resa en Serie A-runda är vanligtvis de som har en affärsmodell som fungerar och en ansenlig mängd befintliga kunder. I detta skede, är finansieringsbeloppet i snitt mellan 2 miljoner och 15 miljoner dollar. Riskkapital bolag är de vanligaste deltagarna i detta stadie och de ställer krav på startup-företaget att förse dem med data och bevis på tillväxt för fortsatt finansiering.

Förstå Early Stage Riskkapital

Serie B

Beloppet för en Serie B-runda är i genomsnitt mellan 10 och 20 miljoner dollar. Däremot förekommer alla möjliga storlekar på investeringar i detta skede.

Företagen som reser kapital i en Serie B-runda är väletablerade vid denna tidpunkt. Finansieringen ges vanligtvis av Venture Capital-bolag med fokus på finansiering i senare skeden.

Serie C

Bolagen som reser Serie C-finansiering är inte sällan värderade till 100 miljoner dollar eller till och med mer än så. C-rundan, vanligtvis den sista kapitalresningen, används till att utveckla andra produkter och för att expandera till andra marknader och territorier. Serie C-finansiering ges oftast av Venture Capital-bolag som fokuserar på startups som kommit långt i utvecklingen, private equity-firmor, hedgefonder samt investmentbanker.

Den nya finansieringen förbereder bolaget för exit-stadiet som ofta slutar med en börsnotering eller IPO. Detta gör privata bolags aktier tillgängliga för allmänheten och utgörs av det sista steget i en startups livscykel.

Andra finanseringsstadier

Serie D-finansiering

Om ett företag av någon anledning inte skulle få in tillräckligt mycket kapital i sin Serie C-investeringsrunda, kan Serie D-finansiering bli nödvändigt. Detta har vanligtvis en negativ inverkan på bolaget. När ett bolag får Serie D-kapital, betyder det oftast att värdet på bolaget har sjunkit sedan det misslyckades med att uppnå sina mål.

Serie E-finansiering

När inte ens en Serie D-investering är tillräckligt för att täcka bolagets finansieringsbehov, kan det krävas ytterligare en Serie E-runda. I slutändan är detta inte ett gott tecken för företaget och en Serie E-finansieringsrunda ses ofta som den enda utvägen för att hålla bolaget flytande.

Slutsats

Att starta ett företag är alltid utmanande. Att resa kapital och navigera genom diverse finansieringsrundor är nödvändigt för att transformera din startup till en scaleup och ett etablerat bolag. Startupgrundare drar nytta av stöd från (för-)såddfinansieringsinvesterare samt Serie A-, B- och C-investerare under denna resa som förhoppningsvis leder till en IPO.

English Deutsch