Förstå Early Stage Riskkapital

AlAlla företag måste starta någonstans. För många företag är det en flerstegsprocess att växa och utveckla ett lönsamt företag. Företag som befinner sig i de tidiga stadierna av denna process är vanligtvis kända som Early stage företag. För att få en uppfattning om vad dessa termer betyder är det här några saker att förstå.

Vad Är Ett Early Stage Företag?

Företag som börjar faller vanligtvis i kategorin pre-seed, seed, tillväxt och Early stage. Som namnet antyder är ett såddföretag ett företag som precis börjat, vilket är innan intäkter. De ökar sannolikt intäkterna för att utveckla sin produkt eller sitt koncept. Att investera i ett såddföretag anses vara riskabelt eftersom de försöker svara på frågan om de har en livskraftig produkt eller tjänst.

Early stage företag har vanligtvis en prototyp eller en servicemodell som har testats och har utvecklat en affärsplan för att växa verksamheten. Företaget kan till och med generera intäkter i ett tidigt skede. Det är inte vanligt att vara lönsam i detta skede men vissa företag kan gå jämnt ut.

Slutligen är tillväxtstadiet när företag har kommit igång och arbetar med att öka sin marknadsandel. De är i en kommersiell verksamhet och har solid dragkraft hos kunderna. De genererar intäkter och upplever en solid tillväxt. Detta kan verka som framgångsstadiet men företag i tillväxtstadiet kan fortfarande arbeta med att bli lönsamma.

Vad Är Skillnaden Mellan Early Stage Och Late Stage Företag?

Early stage företag fokuserar vanligtvis på anpassade förvärv. De har en försäljningsstrategi på plats och försöker nå balans i kassaflödet. De genererar intäkter men de är också intresserade av att ta ytterligare intäkter från institutionella investerare. Detta gör det möjligt för dem att investera i kundförvärv och ytterligare affärsutveckling. Detta kan ses som en process när företag övergår från att bara ha några få kunder till att ha en solid kundbas. De har verktygen på plats men kan finjustera verksamheten när de lär sig och utvecklas.

Ett Late stage företag är ett företag som redan är etablerat. Dessa företag har vanligtvis redan visat att de är livskraftiga och har en välkänd produkt. De har en stark marknadsnärvaro och har vanligtvis också nått en punkt med positiv kassaflödesgenerering. Late stage företag kommer att agera mer djärvt. De kommer att börja nå in på tangentiella marknader. Deras investerare kan söka likviditet när företaget börjar positionera sig för ett förvärv eller ett första offentligt erbjudande.

Vad är Early Stage Kapital?

Investerare kan vara involverade i företag från starten och framåt, men en vanlig punkt där investerare kommer in på marknaden är med early stage kapital. Detta är en riskkapital investering som tillhandahålls för att inrätta den inledande driften och grundproduktionen. Kapital i tidigt skede fungerar genom att stödja utvecklingen av produkten eller tjänsten. De insamlade medlen kan också användas för att marknadsföra och kommersiellt tillverka produkten. Teamet kan också använda pengarna för att stödja försäljningen.

Investerare kanske vill vänta till ett tidigt skede för att investera i företag eftersom det kan erbjuda de största belöningarna, samtidigt som de minskar några av riskerna. Investerare som investerar i ett företag under såddstadiet har en hög grad av misslyckande. Såddrundan är bolagets första officiella finansieringsrunda och investerare får eget kapital, aktieoptioner eller konvertibla skuldebrev.

Early stage kräver vanligtvis större investeringar. Eftersom företaget redan har en produkt eller tjänst som testas behöver de finansiering för att kunna utveckla sin produkt och verksamhet fullt ut. Investeringen under det tidiga skedet kan till och med delas upp i serier.

Late stage är för mer mogna företag som kan vara lönsamma men har bevisat att de kan växa och behålla sin verksamhet. Varje steg i investeringen har sina potentiella fördelar och nackdelar.

Investera i Early Stage

Även om investeringar i någon startup kommer med viss risk, slutförs de flesta investeringarna under det tidiga skedet av ett företags liv. Det är då de behöver finansieringen och kommer att dra nytta av kassaflödet.

Letar du efter startfinansiering?  Kontakta oss.

English Deutsch Norsk Suomalainen Dansk