Hvad er seed finansiering og hvordan virker det?

Seed finansiering er en investering foretaget af et individ for at hjælpe virksomheden med at vokse. Det er en tidlig investering foretaget i virksomheden for at hjælpe med at anskaffe kapital. Seed finansiering kaldes også seed funding, startfinansiering eller seed kapital.

Hvilke typer seed finansiering findes der?

Det kan hjælpe din virksomhed hvis du forstår de forskellig typer seed finansiering.

1. Crowdfunding

Crowdfunding er blevet en af mest de anerkendte muligheder blandt de forskellige former for seed finansiering. Konceptet bag crowdfunding platformen er godt modtaget, og er i topklasse blandt mange mennesker over hele verden. Der er mere end fem hundrede crowdfunding platforme aktive i skrivende stund. F.eks. er Oculus Rift, Pebble wearables, samt Exploride crowdfunding kampagnerne blevet verdenskendte.

2. Virksomheds seed finansiering

Mange af kæmperne i den teknologiske sektor, såsom Apple, Google og Intel, støtter virksomheder der er blevet starte med seed finansiering. En seed finansiering fra en virksomhed kan have stor betydning for startup virksomheder. Disse virksomheder, og mange andre store virksomheder, bruger også finansieringsmodellen som en fremragende kilde for deres egen profit.

3. Inkubatorer

Her bliver ledelsestræning, kontorplads og en mindre seed finansiering stillet til rådighed af Inkubatorerne. Generelt set bekymrer inkubations programmer sig aldrig om egenkapital, og tager ikke kapital fra startup virksomheden. Dog hjælper og støtter disse koncepter virksomhederne ud over deres eget niveau.

4. Acceleratorer

Udvikling og vækst af virksomheden er hovedmålet bag acceleratorer. Væksten af startup virksomheden bliver forbedret ved hjælp af acceleratorens professionelle tjenester og mentorprogrammer. Dog bliver startup virksomhedens tidlige innovation ikke hjulpet af acceleratorer. På grund af de privatfinansierede egenskaber i denne model, tager acceleratorer egenkapitalen i virksomheden. De bedste acceleratorer er Y Combinator og Techstars.

5. Angel investorer

Angel investorer hjælper virksomheder med kapitalfonde når startup virksomheden har udfordringer med vækst i de tidlige stadier. I stedet for ejerskab af egenkapitalen, tilbyder programmet kapital.

6. Personlig Opsparing

I denne type finansiering bruger stifterne af virksomhederne deres personlige formue og opsparing som kilden til seed finansiering. I dette tilfælde oplever stifterne ikke nogen indflydelse på, eller pres for, at få de penge de har lånt tilbage.

7. Gældsfinansiering

Normalt bliver pengene udlånt af banker eller andre finansielle institutter betegnet som gældsfinansiering. Du kan også havne i denne kategori hvis du har lånt penge af venner eller bekendte. Du kan også modtage lån fra venturekapitalfonde som et alternativ til kapitalinvesteringer under denne type finansiering.

8. Konvertible værdipapirer

Alt afhængigt af fremgangen eller væksten i virksomheden, kan lån der blev uddelt som seed finansiering bliver ændret til kapitalinvestering. Ændringen gælder også for selve lånet der nu bliver til værdipapirer. Denne ændring sker typisk når målet for omsætningen er nået.

9. Angel Finansiering eller Angel Netværk

Mange gange finder man en række investorer der samlet investerer penge i de tidlige stadier. Denne gruppering af investorer er kendt som Angel netværk. For eksempel er Angel Network og Lead Angels investorer der tilbyder angel finansiering.

10. Finansiering gennem Venturekapitalfonde

Baseret på de følgende parametre, tilbyder venturekapitalfonde finansiering af virksomheder.

  • Markedspotentiale
  • Stifterens vision
  • Selve idéen
  • Potentiale for fremtidig vækst

Dem der stiller finansieringen til rådighed tager del i egenkapitalen eller del af selve virksomheden som betaling for finansieringen de tilbyder.

En virksomhed i seed-stadiet

Stiftere og investorer har en stor forskel når det gælder virksomheden. Stiftere søger værdi i deres forretning, og søger derfor efter investorer der kan investere pengesummer. Investorerne søger derimod efter potentiale i selve virksomhedens idé, før de investerer. En stifter bør derfor kende virksomhedens værdi, før man begynder at søge finansiering hos investorerne, hvilket er en af de vigtigste opgaver for en stifter i opstartsfasen.

Hvor længe bør seed finansiering vare?

Normalt varer seed funding et sted mellem seks til atten måneder. Derefter søger virksomheden at begive sig dybere ind i markedet, eller lave alternative aftaler for yderligere finansiering. Seed finansiering er ofte hoveddelen af de officielle penge der er rejst af stifteren. Ideelt set forlænger stifteren ikke dette stadie så længe stifteren formår at opnå tilstrækkelig kapital. I tilfælde af at stifteren havde været ude for frasalg tidligere, kan seed finansiering blot vare 4 uger. Dog vil en ny stifter mindst kræve 6 uger.

Hvordan Peak adskiller sig fra andre venturekapitalfonde

Peak er en venturekapitalfond der specialiserer sig i virksomheder der er i det tidlige stadie, og som har iværksætter-blod i årerne. Vi elsker at at arbejde med vovede Europæiske startups af ekstraordinær kvalitet, og hjælper dem med at realisere deres vision hurtigere.

Peak er baseret i Amsterdam, Berlin og Stockholm. Vi er aktive over hele Europa – og partnere med ambitiøse startup virksomheder i det tidlige stadie der normalt arbejder med Markedspladser, SaaS eller Platforme. Vi er her for at finde måder hvorpå vi kan omdanne deres unikke drømme til virkelighed, med forbedret slagkraft og hastighed.

Vi er her for virkelig at støtte de ekstraordinære virksomheder vi tror kan ændre millioner af liv.
Når vi støtter en virksomhed, støtter vi den virkelig. Vi udleverer ikke blot kapital, vi bliver din partner på rejsen og i livet. Tænk på os som en sen investor – der fremmer visionen, kommer med idéer, fejrer sejrene og arbejder sig igennem tabene. Vi støtter dem der gør en positiv forandring i folks liv: fra at finde ro på arbejdspladsen, til at gøre økonomien mere personligt; fra at studere effektivt, til at skabe uden forhindringer.

English Deutsch Finnish Svenska Norsk