Hva er frøfinansiering og hvordan fungerer det?

Frøfinansiering er en investering gjort av en person for at en bedrift skal vokse. Det er en tidlig investering i en bedrift slik at den kan generere kapital. Frøfinansiering kalles for seed funding, på engelsk.

Hvilke typer frøfinansiering fins?

Å forstå seg på de ulike typene frøfinansieringene hjelper bedriften din med å vokse.

1. Folkefinansiering

Det har blitt en av de mest anerkjente veiene blant de ulike typene av frøfinansieringene. Konseptet bak folkefinansiering er godt mottatt blant mange mennesker over hele verden. Det er mer enn fem hundre folkefinansierings-plattformer som er aktive for tiden. For eksempel, så er folkefinansierings-kampanjene Oculus Rift, Pebble Wearables og Exploride, verdensberømte.

2. Såkornfond

Mange giganter i teknologisektoren, som Apple, Google og Intel Back-selskaper, startet med denne. Frøfinansieringsfond er en stor kilde for disse oppstartsbedriftene. Disse selskapene, inkludert andre store selskaper, bruker fondet som en stor kilde til overskuddet.

3. Inkubatorer

Ledelsesopplæring og små frøfinansieringer tilbys av inkubatorer. Til felles, så bekymrer inkubasjonsprogrammer seg aldri for egenkapital og tar det ikke fra oppstarten. Disse programmene hjelper og støtter imidlertid selskaper utover nivået.

4. Akseleratorer

Å utvikle og støtte forretningsvekst er målet med akseleratoriprogrammer. Oppstartsveksten forsterkes av akseleratorens profesjonelle tjenester og mentortjenester. En oppstartsfaseinnovasjon, støttes imidlertid ikke av akseleratorer. På grunn av privatfinansierte funksjoner tar akseleratorer egenkapitalen. De beste akseleratorene er Y Combinator og Techstars.

5. Engelinvestorer

Engelinvestorer hjelper bedrifter med kapitalfond når oppstartene har problemer med vekst i de tidlige stadiene. I stedet for eierandeler tilbyr programmet kapital.

6. Personlige besparelser

I denne typen bruker grunnleggerne av selskapene sin formue og besparelser som kilde til frøfinansieringene. I dette tilfellet har grunnleggerne ingen innflytelse eller press for pengene de har lånt for å bli returnert.

7. Gjeldsfinansiering

Vanligvis anses penger fra banker eller andre finansielle som lån å være gjeldsfinansiering. Du skal også komme under denne kategorien hvis du har lånt penger av venner og slektninger. Du kan også få lån fra risikokapitalister i stedet for aksjeinvesteringer under denne typen.

8. Konvertible verdipapirer

Avhengig av selskapets fremgang eller vekst, endret lånene som ble gitt som frørunde til egenkapitalform. Endringen skjer også fra lån til aksjer. Denne endringen skjer vanligvis når inntektsmålet er nådd.

9. Engelfond eller Angel Networks

Mange ganger er mange investorer samlet for å investere penger i den tidlige fasen av finansieringsrunden. Dannelsen av investorer er kjent som Angle-nettverk. For eksempel er Angel Network, Lead Angels Engel-nettverksinvestorer.

10. RK-finansiering

Basert på følgende parametere gir risikokapitalister midler:

  • Markedspotensial
  • Visjonen til selskapets grunnlegger
  • Idé
  • Vekstpotensial

Fondsleverandørene tar egenkapital eller eierandel for fondet de tilbyr.

Såkornstadiet for selskap

I et selskap, er det en stor forskjell på grunnleggere og investorer. Ja, grunnleggerne må søke verdi i sin virksomhet, slik at de skal søke investorer som investerer penger. Investorer vil imidlertid se potensialet i ideen om virksomheten før de investerer. En grunnlegger bør kjenne selskapets verdi før han kaster seg etter investorer i håp om å finansiere selskapet sitt.

Hvor lenge skal frøfinansiering vare?

Vanligvis varer frøfinansiering i seks til atten måneder. Herfra skal selskapet gå videre i markedet eller legge til rette for fondet. Frøfinansiering er de viktigste offisielle pengene som er samlet inn av grunnleggeren. Ideelt sett forlenger en grunnlegger ikke tiden for frøfinansieringsprosessen når han får tilstrekkelig kapital i hånden. I tilfelle grunnleggeren hadde en utgang tidligere, kan frøfinansieringsperioden vare i fire uker også. Imidlertid kan den ferske grunnleggeren ta minst seks uker.

Hvordan Peak skiller seg fra andre RKer

Peak er en risikokapitalist i sine tidligere stadier, med gründerblod årene. Vi liker å få hendene skitne og hjelpe Europas ekstraordinære startups med å realisere sine visjoner raskere.

Peak er basert i Amsterdam, Berlin og Stockholm. Vi er aktive over hele Europa – i samarbeid med ambisiøse oppstartsbedrifter som vanligvis er på markedsplasser, SaaS eller plattformer. Vi er her for å finne måter å bringe deres unike visjoner til liv med mer styrke og fart.

Vi er her for å støtte de eksepsjonelle selskapene vi tror vil forandre millioner av liv. Når vi støtter noe, støtter vi noe voldsomt. Vi overleverer ikke bare kapital, vi blir din reise / livspartner. Tenk på oss som en litt sen grunnlegger – som kjemper for visjonen og ideene, feirer gevinstene, og jobber gjennom tapene.

Vi hjelper dem med å utgjøre positive endringer for folk: fra å finne zen i arbeidsplassen, til å gjøre økonomien mer personlig; fra å studere effektivt, til å skape uanstrengt.

English Deutsch Suomalainen Dansk Svenska