Enkelisijoittajat vs. pääomasijoittajat

Startup-yrityksen perustaminen voi olla melko pelottavaa kaikille, jotka haluavat rakentaa tuottoisan yrityksen. Lisäksi täytyy ottaa huomioon monia asioita, jotta yrityksestä tulee menestyvä jatkossakin.

Joillakin yrittäjillä on riittävästi pääomaa, jotta he pystyvät selviytymään muutoksista ja haasteista, joita heidän tielleen ilmenee yritysmaailmassa. Jotkut tarvitsevat kuitenkin lisäapua, jotta heidän liikeideansa voidaan toteuttaa. Yrityksesi rahoitusvaihtoehdon löytäminen voi tapahtua enkelisijoittajan tai pääomasijoittajan muodossa.

Kumpikin rahoitusvaihtoehto voi tukea yritystäsi. Kummassakin vaihtoehdossa on kuitenkin useita eroja. Auttaaksemme sinua päättämään, kumpi rahoitusvaihtoehto sopisi parhaiten yrityksellesi, käsittelemme enkelisijoittajien ja pääomasijoittajien välistä eroa.

Rahoitus

Sekä enkelisijoittajat että pääomasijoittajat sijoittavat varojaan yritykseen. He tekevät myös perusteellisia laskelmia riskeistä ja voitoista, joita yritys voi tuoda heille. Kumpikin näistä rahoitusvaihtoehdoista tekee huolellisia päätöksiä, jotta sijoitukset tuottaisivat tuottoa onnistuneista yrityshankkeista.

Näiden rahoituslähteiden erot poikkeavat kuitenkin huomattavasti toisistaan. Enkelisijoittaja sijoittaja käyttää rahojaan sijoittaakseen pienyrityksiin. Yhdysvalloissa heiltä edellytetään vähintään miljoonan dollarin nettovarallisuutta. Tämän lisäksi heillä tulisi olla 200 000 dollarin vuositulot, jotta he voisivat olla akkreditoituja sijoittajia.

Pääomasijoittajat voivat olla joko henkilöitä tai yrityksiä, jotka voivat sijoittaa pienyrityksiin. Yleisesti ottaen pääomasijoittajat yhdistävät rahaa eri sijoitusyhtiöistä. Heidän sijoitusvaransa voivat olla peräisin toisilta sijoitusyhtiöiltä, eläkerahastoista tai suuryrityksiltä. Yksinkertaisimmillaan he eivät käytä mitään henkilökohtaista varallisuuttaan sijoituksen tekemiseen.

Sijoitusprosessi

Sijoituskohteen valitseminen korostaa sitä, miten paljon enkelisijoittajat eroavat pääomasijoittajista. Koska pääomasijoittajien sijoittamat rahat tulevat eri henkilöiltä, he ovat huolellisempia valitessaan yritystä, johon sijoittaa rahansa. Yleensä pääomasijoittajat harkitsevat yrityksiä, jotka ovat jo luoneet itselleen mainetta.

Enkelisijoittajilla on taipumus auttaa yrityksiä, jotka ovat alkuvaiheessa. Koska enkelisijoittajat ovat yksityishenkilöitä, he valitsevat yleensä yrityksiä, joista he ovat kiinnostuneita ja jotka tarjoavat lupaavia mahdollisuuksia sijoitusten kannattavuuteen.

Lyhyesti sanottuna enkelisijoittajat ovat valmiita ottamaan enemmän riskejä kuin pääomasijoittajat. Kun yritys on osoittanut kykenevänsä tuottamaan voittoa, se voi kuitenkin hakea lisätukea esittämällä lupaavia ideoita pääomasijoittajalle.

Mikä tekee Peak erilaisen? Pääomasijoittajana sijoitamme alkuvaiheen yrityksiin

Sijoituksen määrä

Yrityksen omistajana etsit todennäköisesti sijoittajaa, joka tarjoaisi enemmän pääomaa. Kun verrataan enkelisijoittajia ja pääomasijoittajia, pääomasijoittajat ovat selvästi parempia. Muistathan, että pääomasijoittajat sijoittavat yhteenlasketun summan. Kun sijoituslähteenä on yhdistetty summa, rahaa on enemmän käytettävissä.

Investoidessaan pääomasijoittajat antavat niin paljon tukea kuin he vain voivat antaa. Riskipääomasijoittajat voivat antaa suuren potentiaalin osoittaneelle yritykselle keskimäärin yli 10 miljoonaa dollaria. Sitä vastoin enkelisijoittajat, vaikka he ovat riskinottajia, ottavat vain laskelmoituja riskejä. Yleensä he sijoittavat vain hieman yli 300 000 dollaria. Tämä ei kuitenkaan vähennä sitä tosiseikkaa, että minkä tahansa liikeidean kannalta on tärkeää saada sen alkuvaiheessa tarvitsemaa tukea.

Pääomasijoittajat odottavat luonnollisesti sijoitustensa tuoton osalta korkeampaa prosenttiosuutta, joka vaihtelee 25 prosentista 35 prosenttiin. Sen sijaan enkelisijoittajat haluavat tuottoa, joka voi olla 20-25 prosenttia.

Sijoittajien hankkiminen

Sijoittajan luottamuksen ansaitseminen, oli kyseessä sitten enkelisijoittaja tai pääomasijoittaja, edellyttää, että yrittäjä on varautunut kaikkeen. Potentiaalisena yrittäjänä on sinun vastuullasi varmistaa, että perustamasi yritys on kannattava. Sen lisäksi sinun on oltava kiinnostunut myös sijoittajien eduista, jotta voit luoda hyvän ja kestävän liikesuhteen.

Jos etsit rahoitusta, enkelisijoittajat voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ensimmäisten askelten ottamiseen. Toisaalta Peakin kaltaisen pääomasijoittajan luottamuksen saavuttaminen voi auttaa sinua huolehtimaan siitä, että yrityksestäsi tulee vieläkin kannattavampi kuin alussa ja että se kasvaa kestävällä tavalla tulevina vuosina.

English Deutsch Svenska Norsk Dansk