Angel Investorer eller Venturekapital

Det kan være fyldt med uvisheder at starte en virksomhed der skaber profit. Samtidig er der meget at overveje for at sikre at virksomheden bliver og fortsætter med at være succesfuld.

Nogle iværksættere har nok egenkapital til at overkomme de mange forhindringer og udfordringer som de støder på undervejs i deres rejse. Andre vil dog have brug for lidt ekstra hjælp for at kunne omdanne deres forretningsidé til en realitet. Nogle af de muligheder man har i denne situation for at rejse kapital kan være at finde en angel investor eller kapitalfond.

Begge finansieringsmetoder kan understøtte og udvikle din virksomhed. Der er dog en række forskelle mellem de to metoder. For at hjælpe dig med at beslutte hvilken finansieringsmetode du bør vælge, vil vi i denne artikel gennemgå forskellene mellem Angel Investorer og Venturekapitalister og Kapitalfonde.

Finansiering

Både angel investorer og venturekapitalister investerer deres midler i virksomheder. Derfor gennemgår de en nøje udregning af risikoniveauet, såvel som det potentielle loft for indtjening som virksomheden kan opnå. Hver af disse finansieringsmuligheder vil kræve omhyggelige beslutninger, for at opnå et afkast af investeringerne gennem vellykkede forretningsprojekter.

Forskellen mellem måden at finansiere på varierer dog dramatisk mellem metoderne. I forhold til angel investoreren vil personen benytte deres midler til at investere i mindre virksomheder. For eksempel er det et krav af de har $1 million egenkapital i USA. Udover dette bør de også have en årlig indkomst på mere end $200,000 for at blive anset som en investor.

På den anden side kan venturekapitalister enten være en enkelt person, eller en større virksomhed der investerer i mindre virksomheder. Generelt set indsamler venturekapitalister penge og midler fra en række forskellige kilder. Disse midler kan komme fra andre investeringsfirmaer, såvel som pensionsfonde eller kæmpestore virksomheder. Når det drejer sig om venturekapitalister bruger de ikke nogen af deres personlige midler til at foretage en investering.

Processen for investering

Måden hvorpå de vælger at investere understreger hvor forskellige angel investorer er i forhold til venturekapitalister. Når man tager højde for at penge der investeres via venturekapital kommer fra forskellige individer, er de derfor typisk mere påpasselige med at vælge hvilke virksomheder de investerer i. Typisk er det blot de virksomheder som allerede har etableret et navn for dem selv der bliver overvejet når vi snakker venture kapital.

Hvad angår angel investorer har de tendens til at hjælpe virksomheder der er i tidlige stadier. Siden angel investorer er individuelle personer, ønsker de ofte at vælge investeringer ud fra hvilke virksomheder der interesserer dem og viser et lovende potentiale for afkast på investeringen.

Kort sagt er angel investorer villige til at tage flere risici i forhold til når det gælder venture kapital. Når det så er sagt kan virksomheden søge yderligere støtte via venture kapital, når den har vist sig i stand til at skabe overskud.

Beløb investeret

Som virksomhedsejer vil du formentlig lede efter en investor der giver dig mere kapital at arbejde med. Når du sammenligner angel investorer og venturekapital, er der uden tvivl flere midler til rådighed ved at opnå finansiering fra venture kapital. Husk på at denne metode benytter en samlet pulje penge fra flere investorer. Derfor er der mange flere penge at handle med.

Når der investeres via venture kapital vil der ofte blive bidraget med så meget støtte som muligt. De beløb som venturekapital kan rejse for virksomheder der har stort potentiale er mere end 75 millioner kroner i gennemsnit. På den anden side er angel investorer, selvom de tager større risiko, også i stand til at sikre de beregner risikoen. Derfor investerer disse typisk for omkring 2 millioner kroner. Det betyder dog ikke man skal undervurdere hvor vigtigt dette mindre beløb kan være for en virksomhed og dens behov i de tidlige stadier.

I forhold til afkastet, forventes der naturligvis en større procentdel fra venturekapital, typisk omkring 25% til 35%. Til sammenligning forventer de fleste angel investorer afkast i omegnen af 20% til 25%.

At skaffe investorer

For at kunne opnå en investors tillid, uanset om det drejer sig om en angel investor eller kapitalfond, skal iværksætteren være passende forberedt. Det er dit ansvar som potentiel virksomhedsejer at sikre at den virksomhed du ønsker at stifte vil drive et overskud. Samtidig skal dine forventninger og interesser også stemme overens med dem som dine investorer har, for på denne måde at kunne skabe et godt professionelt samarbejde. Hvis du leder efter finansiering kan angel investorer hjælpe med vejledning i forhold til de første stadier. På den anden side kan det sikre at din virksomhed opnår endnu bedre overskud ved at opnå tilliden hos kapitalfonde såsom Peak, og sørge for at virksomheden kan opnå bæredygtig vækst i de følgende år.

English Deutsch Svenska Norsk Suomalainen