Försäljningen av neobanken Holvi och att köpa tillbaka den – grundarberättelsen om Tuomas Toivonen

Tuomas Toivonen är grundaren av Holvi: en finsk neobank som erbjuder en uppsättning finansiella tjänster till små företag. Holvi var senare sålde till den spanska banken BBVA, men efter fyra år, köpte Toivonen och hans team tillbaka bolaget 2018.

Starten av neobanken Holvi

Tuomas har en bakgrund inom design och entreprenörskap. Han inspirerades att skapa Holvi när han insåg att banksystemet inte var utformat för småföretagens behov. Han såg en möjlighet att skapa en neobank som var anpassad till behoven hos frilansare, entreprenörer och småföretagsägare.

Toivonen startade Holvi 2011 med två medgrundare. De ville skapa en plattform som kombinerade banktjänster, redovisning och fakturering på en plats. De ville också göra plattformen enkel att använda, med ett enkelt och intuitivt gränssnitt.

Holvi var en av de första neobankerna som lanserades i Europa. Företaget växte snabbt och inom några år hade det över 50 000 kunder i fler än 30 länder. Holvi reste 15 miljoner euro i finansiering från investerare, inklusive Index Ventures och BBVA Ventures.

Försäljning av företaget

År 2016 förvärvade BBVA Holvi för en hemlig summa. Toivonen och hans team fortsatte att driva företaget som ett dotterbolag till BBVA. Förvärvet gav Holvi tillgång till BBVA:s resurser och expertis, och det hjälpte Holvi att utöka sin räckvidd.

Toivonen var emellertid inte helt nöjd med förvärvet. Han kände att Holvi förlorade sin självständighet och sin entreprenörsanda. Han kände också att företaget inte rörde sig tillräckligt snabbt för att innovera och svara på behoven hos sina kunder.

Återköpet av företaget

År 2018 bestämde sig Toivonen och hans team för att köpa tillbaka Holvi från BBVA. De reste 5 miljoner euro i finansiering från investerare, bland annat finska regeringen och affärsänglar. Toivonen och hans team ville återställa Holvi som en oberoende neobank som fokuserade på småföretagens behov.

Toivonen och hans team gjorde några förändringar i Holvi efter att de återfick företaget. De förenklade produktutbudet och fokuserade på de kärnfunktioner som deras kunder uppskattade mest. De gjorde också plattformen mer användarvänlig och intuitiv, med en ny design och en mer strömlinjeformad användarupplevelse.

Holvi har fortsatt att växa sedan Toivonen och hans team återtog företaget. Företaget har nu över 200 000 kunder i 31 europeiska länder. Holvi erbjuder en rad finansiella tjänster, inklusive nätbank, fakturering och kostnadshantering.

Viktiga framgångsfaktorer för en neobank som Holvi

Toivonen är övertygad om att nyckeln till Holvis framgång är dess fokus på behoven hos små företag. Han anser att traditionella banker inte är utformade för att tillgodose entreprenörers och småföretagares behov, och att neobanker som Holvi fyller en lucka på marknaden.

Toivonen tror också att Holvis framgång beror på dess betoning på design och användarupplevelse. Han anser att neobanker behöver vara mer än bara funktionella; de behöver vara vackra och roliga att använda. Han tror också att neobanker behöver vara mer transparenta och pålitliga än traditionella banker, och att de behöver bygga starka relationer med sina kunder.

Toivonen har också lagt stor vikt vid att bygga en gemenskap, medveten om att många frilansare och småföretagare känner sig isolerade och utan stöd. Han har skapat en rad resurser och verktyg för att hjälpa dessa entreprenörer att koppla samman med varandra och bygga meningsfulla relationer, inklusive en blogg, en podcast och en serie evenemang och workshops.

Slutsats

Toivonens historia är ett inspirerande exempel på vad som kan uppnås med uthållighet och beslutsamhet. Han var tvungen att börja om från början efter misslyckandet med sitt första företag, men han kunde använda de lärdomar han fick för att skapa ett nytt företag som har haft en betydande inverkan på finansbranschen.

Hans erfarenhet belyser också de utmaningar som många entreprenörer står inför när de försöker skala upp sina företag. Även framgångsrika företag kan stöta på svårigheter när de förvärvas av större organisationer och det krävs mycket skicklighet och förhandling för att återta kontrollen över ett företag när det har absorberats i en större företagsstruktur.

Trots dessa utmaningar har Toivonen visat att det är möjligt att bygga en framgångsrik neobank som fokuserar på frilansare, entreprenörer och småföretagare. Genom att prioritera innovation, gemenskapsbyggande och kundnöjdhet har han kunnat skapa ett företag som gör verklig skillnad i livet för tusentals människor runt om i världen.

English Deutsch