Försäljningen av Cumulocity till Software AG – Bernd Gross berättar om att sälja sin IoT-startup

I den här podcasten intervjuar vi Bernd Gross, tidigare VD för Cumulocity, en IoT-startup som framgångsrikt förvärvades av Software AG. Gross delar med sig av sina erfarenheter och insikter om resan att grunda och växa företaget, utmaningarna längs vägen och beslutsprocessen kring försäljningen av företaget.

Grundandet av Cumulocity

Gross börjar med att diskutera grundandet av Cumulocity år 2010. Han förklarar att företaget startades med visionen att göra IoT folkligt genom att skapa en plattform som skulle möjliggöra för företag att enkelt ansluta och hantera sina IoT-enheter. Gross och hans team insåg tidigt att IoT skulle bli en enorm marknad, men att det fanns få lösningar tillgängliga som var skalbara och lätta att använda. Cumulocity satte som mål att fylla den luckan genom att skapa en plattform som var både skalbar och enkel att använda, vilket skulle möjliggöra för företag i alla storlekar att dra nytta av IoT.

Tillväxten av Cumulocity

Gross fortsätter med att diskutera tillväxten av Cumulocity genom åren. Han förklarar att företaget började litet, med bara ett fåtal anställda, men snabbt växte till att bli en stor aktör inom IoT-området. Gross tillskriver företagets framgång till dess fokus på att skapa en plattform som var enkel att använda och skalbar samt dess fokus på kundnöjdhet. Han förklarar att Cumulocity alltid satte sina kunder främst och att detta hjälpte företaget att bygga en lojal kundbas som var villig att rekommendera plattformen till andra.

Utmaningarna som Cumulocity mötte

Gross diskuterar också några av de utmaningar som Cumulocity ställdes inför längs vägen. Han förklarar att en av de största utmaningarna var att ligga steget före konkurrenterna, eftersom IoT-området blev allt mer trångt med både nya startups och etablerade spelare. Han diskuterar också utmaningen att skaffa finansiering för att driva företagets tillväxt, vilket krävde att potentiella investerare skulle övertygas om att IoT var en livskraftig marknad med enorm potential.

Beslutet att Sälja till Software AG

Gross diskuterar sedan beslutet att sälja Cumulocity till Software AG. Han förklarar att beslutet inte var enkelt, eftersom han och hans team hade lagt ner så mycket tid och ansträngning på att bygga upp företaget. Men han förklarar också att möjligheten att gå samman med Software AG var för bra för att motstå. Gross förklarar att Software AG var en perfekt matchning för Cumulocity, eftersom de delade företagets vision för IoT och hade resurserna att hjälpa till att ta plattformen till nästa nivå.

Framtiden för IoT

Slutligen diskuterar Gross framtiden för IoT och hur tekniken är redo att transformera olika branscher. Han förklarar att IoT har potentialen att skapa enormt värde för företag i alla storlekar, genom att möjliggöra insamling och analys av data från en rad olika källor. Han diskuterar också utmaningarna som måste övervinnas för att fullt ut förverkliga IoT:s potential, såsom dataskydds- och säkerhetsproblem. Gross tror att framtiden för IoT är ljus och att vi bara har börjat skrapa på ytan av vad som är möjligt.

Slutsats

Bernd Gross delar med sig av sina insikter och erfarenheter av att bygga och sälja en framgångsrik IoT-startup. Han betonar vikten av att fokusera på kundnöjdhet och att ligga före konkurrensen, samt diskuterar de utmaningar som startups i IoT-sektorn står inför. Han delar också sina tankar om beslutet att sälja Cumulocity till Software AG och framtiden för IoT. Gross ger ett värdefullt perspektiv på IoT-världen och vad som krävs för att bygga ett framgångsrikt företag i detta område.

English Deutsch