Pääomasijoittaminen Suomessa


Pääomasijoittaminen Suomessa

Muiden Euroopan maiden tapaan Suomesta on tullut nopeasti startup-yritysten kasvupaikka. Yrityssektorin kasvua edistetään voimakkaasti, ja pääomasijoitusmarkkinat ovat siitä todisteena.

Pääomasijoittaminen Suomessa

Suomen pääomasijoitusmarkkinat ovat edelleen tuottoisat. Laajat selvitykset rahoitustilanteesta osoittavat, että sijoitusten määrä lisääntyy ja instituutiot myöntävät entistä enemmän rahoitusta.

Sijoittajat tukevat Suomessa yrityksiä, joilla on vahvaa potentiaalia eri aloilla. Tukea saavat start-up-yritykset muun muassa elintarvike-, teknologia-, kuljetus-, tekoäly- ja teknologia-aloilla. Vuonna 2019 kerrottiin, että Suomi on johtava maa riskipääomasijoitusten osalta. Pääomasijoitukset alueelle olivat yli 782 000 000 euroa. Tämän luvun ansiosta se on ohittanut Ison-Britannian ja Tanskan, joita on aiemmin pidetty pääomasijoittajien johtavina maita.

Lisäksi tämä on johtanut siihen, että suomalaiset startup-yritykset ovat saaneet tukea kansainvälisiltä sijoittajilta. Muiden maiden sijoittajilta on saatu Suomeen rahoitusta yli 290 000 000 euroa. Tämä kertoo siitä, miten hyvin pääomasijoitusala kukoistaa tässä eurooppalaisessa valtiossa.

Kasvun seurauksena yli 150 start-upia on saanut lisää hyvämaineisuutta ja tukea pääomasijoitussopimuksista. Nämä kaupat ovat keskimäärin 9 000 000 euroa start-upia kohden, mikä on huomattava määrä mille tahansa yritykselle, joka haluaa saada lisärahoitusta.

Pääomasijoittaminen

Tunnetut start-upit Suomessa

Suomen startup-yritykset edustavat monenlaisia aloja ja kiinnostuksen kohteita. Yksi nousevista yrityksistä on IQM Quantum Computing, joka käsittelee tietokonelaitteita ja -laitteita. IQM on erikoistunut suprajohtavuuteen, joka ratkaisee ongelmia, joita reaalimaailman analyytikot eivät pysty ratkaisemaan. Edistyksellinen teknologia on tehnyt heistä vahvan toimijan tietokoneteollisuudessa, ja investoinnit ovat tällä hetkellä kasvussa. Heidän työtään on siteerattu lukuisissa julkaisuissa. Yrityksellä on sosiaalisessa mediassa yli kolmetuhatta seuraajaa.

Sijoittajat tutkivat nykyään heidän ympäristötoimiensa seurauksia. Siksi Cooler Futuren on järkevää saada paljon vetoapua. Tämä suomalainen startup-yritys aloitti toimintansa vuonna 2019, mutta sinä aikana heidän rahoituksensa on ollut yli 1 400 000 euroa. Kiinnostus heidän kestävää toimintaansa kohtaan on tehnyt heistä tuottoisan sijoituskohteen rahoituslaitoksille. Loppujen lopuksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on kannatettava pyrkimys mille tahansa yritykselle.

Pelaaminen on kenties kaikista tasaisin tulonlähde koko maailmassa. Surrogate.tv start-up käyttää tätä hyväkseen ottamalla käyttöön uutta teknologiaa, kuten robotteja ja teräväpiirtovideota. He ovat kehittyneet niin nopeasti, että heillä on jo kumppanuuksia suurten yritysten, kuten Ubisoftin, kanssa. Surrogatea johdetaan myös kotoa käsin, mikä tekee heidän saavutuksistaan hyvin vaikuttavia. He ovat keränneet tähän mennessä 2 miljoonaa euroa rahoitusta.

Suomi ei myöskään ole jäänyt jälkeen viestintäalan startup-yrityksistä. Happeo on yksi yritys, jonka visiona on vakaa viestintäalusta. Heidän lähestymistapansa on tarjota kaikki yhdessä -kanava, jonka kautta voi kommunikoida muiden kanssa, levittää tietoa ja yhdistää ihmisiä. WWF:n ja BMW:n kaltaiset organisaatiot ovat alkaneet käyttää heidän palveluaan, joka on kerännyt lähes 10 miljoonaa euroa pääomaa.

Suomen parhaat startup-kaupungit

Vaikka onkin luonnollista ajatella, että Helsinki on pääkaupunkina startup-yritysten ykköskaupunki, monet Suomen kaupungit ovat myös kannattavia alueita yrityksille. Siitä huolimatta Helsinkiä pidetään maailman parhaana startup-ekosysteeminä. Vaikka Robocorp on perustettu vasta vuonna 2019, se on kerännyt kiitosta muilta teknologiateollisuuden toimijoilta. Tämä startup-yritys mullistaa suurempien yritysten työtiloja yhdistämällä avoimen lähdekoodin ja automaatioteknologian.

Myös 6 miljoonalla eurolla rahoitettu Sensible 4 on kotoisin Helsingistä. Tämä yritys tuplaa ajoneuvojen automaation ja luo ajoekosysteemejä, jotka voivat toimia äärimmäisissä sääolosuhteissa. Automaattisia tai kuljettajattomia ajoneuvoja kritisoidaan tällä hetkellä siitä, että ne ovat epäluotettavia myrskyjen aikana, ja Sensible 4 aikoo korjata anturien näkyvyyteen ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia.

Myös muut kaupungit, kuten Oulu ja Tampere, ovat lupaavia kaupunkeja investoida startup-yrityksiin. Ensin mainitussa toimii Augumenta, joka on älylaseihin keskittyvä lupaava yritys. Oulusta on myös lähtöisin Entoprot, joka käyttää mustia kärpästen toukkia proteiinin tuottamiseen maataloudessa.

Kaupunkiviljelyä harjoittava Blokgarden Oy puolestaan on kotoisin Tampereelta. Ozonium, joka on myöskin täällä sijaitseva startup-yritys, keksii keinoja muuttaa otsoni vaihtoehtoiseksi energiamuodoksi. Myös pelikehitysstudio Skydome Entertainment on saanut jalansijaa, samoin kuin ohjelmistoyritys Vertics.

Pääomasijoitusten irtautumiset Suomessa

Vuosina 2007-2016 Suomen divestoinneissa oli nouseva ja laskeva suuntaus. Vuoden 2016 aikana irtautumisten arvo maassa oli yli 470 miljoonaa euroa. Huippu oli kuitenkin vuonna 2013, jolloin arvo oli 715 miljoonaa euroa.

Sijoittajat irtautuivat maassa yli seitsemästäkymmenestä yrityksestä vuonna 2018. Sen jälkeen kiinnostus listautumisia kohtaan on vähentynyt. Suurin osa pääomasijoittajien irtautumisista koski Helsingin pörssimarkkinoilla listattuja yrityksiä. Näistä irtautumisista neljäkymmentä oli suurempia yrityksiä, kun taas kolmekymmentäkaksi oli startup-yrityksiä.

Silti nämä irtautumiset toimivat todisteena siitä, että Suomessa on vilkas startup-skene. Sijoittajat kokevat edelleen, että maassa tapahtuvat innovaatiot ovat harkitsemisen arvoisia, sillä yritykset keräävät pörssilistautumisista keskimäärin 8 000 000 euron vuotuisen kasvun.

Teknologia jatkaa kasvuaan ja innovaatiotaan Suomessa, mikä tarjoaa mukavuutta ja tietoa alueen sisällä ja ulkopuolella. Start-up-yritykset saavat jatkossakin rahoitusta näillä markkinoilla, varsinkin kun niiden liiketoiminnan tulokset ovat jo vakiintuneet.

English