Vad betyder burn rate för startups

Burn rate är mängden pengar som du bränner eller förlorar över tid. Det här är ett branschuttryck som du kan använda i vilken företag som helst. Burn raten för startups dock skiljer sig dock för några få viktiga faktorer.

Startups genererar normalt ingen eller mycket liten inkomst de första månaderna. Detta gör burn rate mycket viktigare att förstå för att startupen ska överleva. Ditt mål är slutligen att generera och maximera din inkomst. Men du måste vara smart med hur du spenderar pengar i företagets första fas.

Även om burn rate är avgörande för startups, bör du fortfarande hålla koll på din burn rate också när din startup tar nästa steg och blir lönsamt. Du kan redan inkludera inkomst i din burn rate och balansera dina utgifter.

Vikten av burn rate

Varför är burn rate viktigt för startups? En balancerad burn rate är nyckeln till ditt företags framgång. Att beräkna burn rate är en av de första sakerna du bör göra när du tar fram din affärsplan.

Överlevnadsförmåga

Att känna till din startups burn rate är viktigt för att ditt företag ska överleva de första månaderna innan det börjar generera intäkter. Det största orosmomentet bland startupföretag är att få slut på kapital innan företaget blir lönsamt.

Genom att känna till din förväntade burn rate, kan du också räkna på hur mycket pengar du behöver för att finansiera dina utgifter. Du behöver betala de viktigaste kostnaderna först och börja växa din verksamhet först när företaget hålls flytande.

Hitta investerare

Att finansiera en startup med ett starkt koncept kan bli en lönsam affär för investerare. Riskerna är dock också högre. Kom ihåg att startups är gravt beroende av investerare för sitt kapital. Eftersom de lägger sina pengar på ditt företag, behöver de vara säkra på att ditt företag inte kommer att kollapsa de första månaderna.

Detta är anledningen till att räkna på och balansera din burn rate kan hjälpa dig att locka investerare. Oavsett hur bra din idé är, kommer inte din startup att locka investerare om burn raten inte är balanserad enligt branschstandarder. En smart investerare föredrar att finansiera en startup som kanske inte genererar den högsta inkomsten men har en högre framgångsgrad baserad på deras burn rateberäkningar.

Kom ihåg att investerare riskerar sina pengar när de bestämmer sig för att finansiera dina företagsutgifter. Det är viktigt att visa att du kommer att kunna hantera deras pengar ansvarsfullt och säkerställa lönsamhet så tidigt som möjligt.

En startups burn rate bör anges i affärsplanen som presenteras för investerarna. Om de tror att ditt företag kommer att bli lönsamt på lång sikt, kommer de inte att bry sig om några månader utan inkomst.

Å andra sidan är startupföretag som inte tar burn rate i beaktande en varningssignal för investerare. Det är för riskabelt för de flesta människor att investera pengar i ett företag som kanske inte ens överlever den första fasen.

Bli lönsam snabbare

De första månaderna kan vara de svåraste för din startup. När ditt företag börjar bli lönsamt blir det däremot lättare att maximera din inkomst. Om du inte spenderar tillräckligt riskerar du att inte bli lönsam vid ditt måldatum. Detta kan vara en anledning till att ditt företag misslyckas innan det börjar generera intäkter.

Förutom att använda pengar för viktiga utgifter som rörelsekostnader och lön behöver du också köpa rätt verktyg och utrustning för att säkerställa att du utvecklar ditt företag så snabbt som möjligt.

Förbättra burn rate

Om din startups burn rate är för hög riskerar du att gå i konkurs innan du ens börjar tjäna pengar. Det ligger i ditt intresse att se till att din burn rate inte är för hög. Å andra sidan vill du inte heller beröva ditt företag delar av kapitalet bara för att säkerställa en låg burn rate.

Det finns en balans som du behöver upprätthålla där du använder dina investerares pengar för att förbättra verksamheten, samtidigt som du också spenderar lite för att säkerställa överlevnad. Först måste du inkludera nödvändiga utgifter som lokal, utrustning och löner. Därefter bör du använda återstående pengar för att optimera arbetsflödet som kan hjälpa till att snabba på utvecklingen Om du inte kan finansiera dessa två typer av utgifter riskerar du att försena tidpunkten då du når lönsamhet. Om du kan skära vissa kostnader för att förbättra andra aspekter av din verksamhet bör du överväga det. Slutligen, om din startup lyckas kommer du att ha mycket mer utrymme att expandera ditt företag precis som du önskar.

English Deutsch Norsk Dansk