Whale

Warszawa, Polska. 10.03.2021r. Jarosław Sygitowicz, Krzysztof Klimczak, Marek Rogoziński – twórcy firmy Authologic. Fot. Adam Tuchliński / Tuchliński Studio

Gary & Bram

…are building the knowledge and training platform for SMEs.

Whale centralizes processes, standard operating procedures, and tribal knowledge.